Trần nhôm - Lam chắn nắng

TRẦN NHÔM
 Trần nhôm Clip-in
Giá: 315.000 đ/m2
 Trần nhôm Clip-in 327x327
Giá: 325.000 đ/m2
 Trần nhôm Lay-in
Giá: 265.000 đ/m2
 Trần nhôm caro Cell
Giá: 485.000 đ/m2
 Trần nhôm C150
Giá: 320.000 đ/m2
 Trần nhôm C300
Giá: 505.000 đ/m2
 Trần nhôm 85C
Giá: 315.000 đ/m2
 Trần nhôm G200
Giá: 325.000 đ/m2
 Trần nhôm U100
Giá: 725.000 đ/m2
 Trần nhôm U50
Giá: 525.000 đ/m2
 Trần nhôm Tam giác vuông
Giá: 785.000 đ/m2
 Trần nhôm tam giác đều
Giá: 755.000 đ/m2
 Trần nhôm V-Screen
Giá: 335.000 đ/m2
 Trần nhôm Lục giác
Giá: 910.000 đ/m2
 Trần nhôm ống D50
Giá: 565.000 đ/m2
phone
chat zalo