Trần nhôm - Lam chắn nắng

Công ty TNHH Avin Việt Nam
Công ty TNHH Avin Việt Nam
Công ty TNHH Avin Việt Nam
Sản phẩm mới
 Lam chắn nắng 85C
Giá: 385.000 đ/m2
 • Mã sản phẩm: C85- Sun Louver
 • Quy cách: 85mm
 • Mầu sắc: White, Ghi nhũ (RAL)
 Trần nhôm Clip-in
Giá: 315.000 đ/m2
 • Mã sản phẩm: ATCG-618
 • Quy cách: 600x600mm, 600x1200mm
 • Mầu sắc: White (RAL)
 Lam chắn nắng 85R
Giá: 445.000 đ/m2
 • Mã sản phẩm: 85R - Sun Louver
 • Quy cách: 85mm
 • Mầu sắc: White, Ghi nhũ (RAL)
 Trần nhôm Clip-in 327x327
Giá: 325.000 đ/m2
 • Mã sản phẩm: ATCG-327
 • Quy cách: 327x327mm
 • Mầu sắc: Mã mầu tùy chọn
 Lam chắn nắng 132S
Giá: 360.000 đ/m2
 • Mã sản phẩm: 132S- Sun Louver
 • Quy cách: 132mm
 • Mầu sắc: White, Ghi nhũ (RAL)
 Trần nhôm Lay-in
Giá: 265.000 đ/m2
 • Mã sản phẩm: ATL-618
 • Quy cách: 600x600mm
 • Mầu sắc: White (RAL)
 Lam chắn nắng hình thoi
Giá: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: Aerofoil  150 - 200 - 300 - 450
 • Quy cách: Bản rộng 150 - 200 - 300 - 450mm
 • Mầu sắc: Anod hoặc sơn tĩnh điện (RAL)
 Trần nhôm caro Cell
Giá: 485.000 đ/m2
 • Mã sản phẩm: ACE-100x100
 • Quy cách: 100x100mm
 • Mầu sắc: White (RAL)
 Lam chắn nắng cánh máy bay
Giá: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: SL120 - SL150 - SL170
 • Quy cách: Bản rộng 120 - 150 - 170mm
 • Mầu sắc: Anod hoặc sơn tĩnh điện (RAL)
 Trần nhôm C150
Giá: 320.000 đ/m2
 • Mã sản phẩm: C100, C150, C200
 • Quy cách: 100mm, 150mm, 200mm
 • Mầu sắc: White (RAL)
 Lam chắn nắng viên đạn
Giá: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ASL200 - ASL300
 • Quy cách:  200 - 300mm
 • Mầu sắc: Sơ tĩnh điện (RAL)
 Trần nhôm C300
Giá: 505.000 đ/m2
 • Mã sản phẩm: C300
 • Quy cách: 300mm
 • Mầu sắc: White (RAL)
 Trần nhôm 85C
Giá: 315.000 đ/m2
 • Mã sản phẩm: C85
 • Quy cách: 85mm
 • Mầu sắc: White, Ghi nhũ (RAL)
 Trần nhôm B30, B80, B130, B180
Giá: 340.000 đ/m2
 • Mã sản phẩm: B30, B80, B130, B180
 • Quy cách: 80mm, 130mm, 180mm
 • Mầu sắc: White (RAL)
 Trần nhôm G200
Giá: 325.000 đ/m2
 • Mã sản phẩm: G200
 • Quy cách: 100mm, 200mm
 • Mầu sắc: White (RAL)
 Trần nhôm U100
Giá: 725.000 đ/m2
 • Mã sản phẩm: U50-100
 • Quy cách: 100mm
 • Mầu sắc: White (RAL)
TRẦN NHÔM
 Trần nhôm Clip-in
Giá: 315.000 đ/m2
 Trần nhôm Clip-in 327x327
Giá: 325.000 đ/m2
 Trần nhôm Lay-in
Giá: 265.000 đ/m2
 Trần nhôm caro Cell
Giá: 485.000 đ/m2
 Trần nhôm C150
Giá: 320.000 đ/m2
 Trần nhôm C300
Giá: 505.000 đ/m2
 Trần nhôm 85C
Giá: 315.000 đ/m2
 Trần nhôm G200
Giá: 325.000 đ/m2
 Trần nhôm U100
Giá: 725.000 đ/m2
 Trần nhôm U50
Giá: 525.000 đ/m2
 Trần nhôm Tam giác vuông
Giá: 785.000 đ/m2
 Trần nhôm tam giác đều
Giá: 755.000 đ/m2
 Trần nhôm V-Screen
Giá: 335.000 đ/m2
 Trần nhôm Lục giác
Giá: 910.000 đ/m2
 Trần nhôm ống D50
Giá: 565.000 đ/m2
LAM CHẮN NẮNG
 Lam chắn nắng 85C
Giá: 385.000 đ/m2
 Lam chắn nắng 85R
Giá: 445.000 đ/m2
 Lam chắn nắng 132S
Giá: 360.000 đ/m2
phone
chat zalo