trần nhôm, lam chắn nắng, trần nhôm vân gỗ, trần nhôm giá rẻ, báo giá trần nhôm, trần kim loại

Trần nhôm - Lam chắn nắng

Công ty TNHH Avin Việt Nam
Công ty TNHH Avin Việt Nam
Sản phẩm mới
 Trần nhôm U50
Giá: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: U50-50
 • Quy cách: 50mm
 • Mầu sắc: White (RAL)
 Trần nhôm Clip-in
Giá: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ATCG-618
 • Quy cách: 600x600mm, 600x1200mm
 • Mầu sắc: White (RAL)
 Lam chắn nắng 85R
Giá: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: 85R - Sun Louver
 • Quy cách: 85mm
 • Mầu sắc: White, Ghi nhũ (RAL)
 Trần nhôm Clip-in 327x327
Giá: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ATCG-327
 • Quy cách: 327x327mm
 • Mầu sắc: Mã mầu tùy chọn
 Lam chắn nắng 132S
Giá: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: 132S- Sun Louver
 • Quy cách: 132mm
 • Mầu sắc: White, Ghi nhũ (RAL)
 Trần nhôm Lay-in
Giá: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ATL-618
 • Quy cách: 600x600mm
 • Mầu sắc: White (RAL)
 Lam chắn nắng hình thoi
Giá: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: Aerofoil  150 - 200 - 300 - 450
 • Quy cách: Bản rộng 150 - 200 - 300 - 450mm
 • Mầu sắc: Anod hoặc sơn tĩnh điện (RAL)
 Trần nhôm caro Cell
Giá: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ACE-100x100
 • Quy cách: 100x100mm
 • Mầu sắc: White (RAL)
 Lam chắn nắng cánh máy bay
Giá: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: SL120 - SL150 - SL170
 • Quy cách: Bản rộng 120 - 150 - 170mm
 • Mầu sắc: Anod hoặc sơn tĩnh điện (RAL)
 Trần nhôm C150
Giá: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: C100, C150, C200
 • Quy cách: 100mm, 150mm, 200mm
 • Mầu sắc: White (RAL)
 Lam chắn nắng viên đạn
Giá: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: ASL200 - ASL300
 • Quy cách:  200 - 300mm
 • Mầu sắc: Sơ tĩnh điện (RAL)
 Trần nhôm C300
Giá: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: C300
 • Quy cách: 300mm
 • Mầu sắc: White (RAL)
 Trần nhôm 85C
Giá: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: C85
 • Quy cách: 85mm
 • Mầu sắc: White, Ghi nhũ (RAL)
 Trần nhôm B30, B80, B130, B180
Giá: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: B30, B80, B130, B180
 • Quy cách: 80mm, 130mm, 180mm
 • Mầu sắc: White (RAL)
 Trần nhôm G200
Giá: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: G200
 • Quy cách: 100mm, 200mm
 • Mầu sắc: White (RAL)
 Trần nhôm U100
Giá: Liên hệ
 • Mã sản phẩm: U50-100
 • Quy cách: 100mm
 • Mầu sắc: White (RAL)
TRẦN NHÔM
 Trần nhôm U50
Giá: Liên hệ
 Trần nhôm Clip-in
Giá: Liên hệ
 Trần nhôm Lay-in
Giá: Liên hệ
 Trần nhôm caro Cell
Giá: Liên hệ
 Trần nhôm C150
Giá: Liên hệ
 Trần nhôm C300
Giá: Liên hệ
 Trần nhôm 85C
Giá: Liên hệ
 Trần nhôm G200
Giá: Liên hệ
 Trần nhôm U100
Giá: Liên hệ
 Trần nhôm V-Screen
Giá: Liên hệ
 Trần nhôm Lục giác
Giá: Liên hệ
 Trần nhôm ống D50
Giá: Liên hệ
LAM CHẮN NẮNG
phone
chat zalo